Privacy

PRIVACY VERKLARING

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.ASEQ respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy bij het gebruik van onze website te beschermen. 

ASEQ verbindt zich ertoe uw e-mailadres niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder voorafgaande toestemming. 

U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te vermelden. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet ASEQ evenwel kunnen beschikken over enkele eenvoudige persoonsgegevens (naam, e-mailadres …). Wanneer u van een dergelijke dienst gebruik maakt, gaat u ermee akkoord dat ASEQ de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. ASEQ zal uw gegevens uitsluitend intern gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.
Op uw verzoek kan u op elk moment de persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die op u betrekking hebben toegezonden krijgen via email, om ze te controleren of aan te passen. 
E-mailadressen worden nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden tenzij met uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming. 

ASEQ treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan derden. Daarbij neemt ASEQ de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. 

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen. 

Met de meeste internetbrowsers kan u de cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser. 

Wij noteren uw IP-adres om problemen met onze server te identificeren en om onze website beter te beheren. 

Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid van ASEQ in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.


star
star

{{ quote_text }}

{{ name }}

Lees meer
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x